JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

西乡  (岛根)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
27° 80° 27° 80°
16° 60° 16° 60°
--% 晴间多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
03 十月 (星期六) 多云 25° 77° 18° 64° 40%
04 十月 (星期天) 多云 26° 78° 17° 62° 40%
05 十月 (星期一) 多云间晴 23° 73° 15° 59° 30%
06 十月 (星期二) 晴间多云 23° 73° 14° 57° 30%
07 十月 (星期三) 晴间多云 23° 73° 14° 57° 30%
08 十月 (星期四) 晴间多云 21° 69° 17° 62° 30%
09 十月 (星期五) 晴间多云 23° 73° 18° 64° 30%

月平均气象数据 (西乡 - ****)

西乡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.8° 46° 8.2° 46.8° 11.3° 52.3° 16.6° 61.9° 20.8° 69.4° 24.1° 75.4° 27.6° 81.7° 29.8° 85.6° 25.9° 78.6° 21.1° 70° 15.9° 60.6° 10.9° 51.6°
最低气温 0.9° 33.6° 0.6° 33.1° 2.4° 36.3° 6.9° 44.4° 11.8° 53.2° 16.5° 61.7° 21.4° 70.5° 22.8° 73° 18.4° 65.1° 12.1° 53.8° 7.4° 45.3° 3.4° 38.1°
降水量 160mm 117mm 119mm 110mm 140mm 172mm 220mm 121mm 225mm 114mm 138mm 160mm

临近城市