JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

松江  (岛根)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
29° 84° 29° 84°
14° 57° 14° 57°
--% 晴间多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
03 十月 (星期六) 多云 25° 77° 16° 60° 40%
04 十月 (星期天) 多云 26° 78° 17° 62° 40%
05 十月 (星期一) 多云间晴 23° 73° 15° 59° 30%
06 十月 (星期二) 晴间多云 23° 73° 14° 57° 30%
07 十月 (星期三) 晴间多云 23° 73° 14° 57° 30%
08 十月 (星期四) 晴间多云 23° 73° 16° 60° 30%
09 十月 (星期五) 晴间多云 25° 77° 14° 57° 30%

月平均气象数据 (松江 - ****)

松江

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 8.0° 46.4° 8.9° 48° 12.6° 54.7° 18.5° 65.3° 22.7° 72.9° 25.9° 78.6° 29.3° 84.7° 31.3° 88.3° 26.8° 80.2° 21.7° 71.1° 16.2° 61.2° 11.0° 51.8°
最低气温 1.1° 34° 1.0° 33.8° 3.2° 37.8° 8.0° 46.4° 13.0° 55.4° 17.8° 64° 22.3° 72.1° 23.4° 74.1° 19.2° 66.6° 12.7° 54.9° 7.6° 45.7° 3.4° 38.1°
降水量 147mm 122mm 133mm 109mm 135mm 190mm 252mm 114mm 198mm 120mm 131mm 138mm

临近城市