JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

潮岬  (和歌山)

26 十一月 (星期四) 27 十一月 (星期五)
19° 66° 19° 66°
14° 57° 14° 57°
--% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
28 十一月 (星期六) 晴间多云 16° 60° 11° 51° 10%
29 十一月 (星期天) 晴间多云 15° 59° 46° 10%
30 十一月 (星期一) 晴间多云 15° 59° 46° 10%
01 十二月 (星期二) 晴间多云 14° 57° 46° 10%
02 十二月 (星期三) 多云间晴 16° 60° 44° 20%
03 十二月 (星期四) 晴,有零星阵雨 13° 55° 41° 40%
04 十二月 (星期五) 晴间多云 11° 51° 35° 30%

月平均气象数据 (潮岬 - ****)

潮岬

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 11.4° 52.5° 12.1° 53.8° 14.9° 58.8° 19.1° 66.4° 22.3° 72.1° 24.8° 76.6° 28.2° 82.8° 29.7° 85.5° 27.4° 81.3° 23.0° 73.4° 18.6° 65.5° 14.0° 57.2°
最低气温 4.8° 40.6° 5.0° 41° 7.7° 45.9° 12.3° 54.1° 16.3° 61.3° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 24.5° 76.1° 22.0° 71.6° 17.0° 62.6° 12.2° 54° 7.3° 45.1°
降水量 100mm 105mm 183mm 213mm 249mm 352mm 291mm 233mm 305mm 244mm 160mm 85mm

临近城市

今日 (日本时间)

26 十一月

温度单位设置:

旅游景点: