JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

敦贺  (福井)

26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
12° 53° 12° 53°
39° 39°
阴转晴 --% 阴转零星阵雨 60%
    最高气温 最低气温 降水概率
28 一月 (星期二) 阴,有小阵雨 10° 50° 39° 70%
29 一月 (星期三) 阴,有零星阵雨 12° 53° 41° 50%
30 一月 (星期四) 阴,有零星阵雨 12° 53° 42° 50%
31 一月 (星期五) 阴,有零星阵雨 10° 50° 41° 50%
01 二月 (星期六) 阴,有零星阵雨 48° 39° 50%
02 二月 (星期天) 晴,有零星阵雨 46° 35° 40%
03 二月 (星期一) 晴,有零星阵雨 12° 53° 35° 40%

月平均气象数据 (敦贺 - ****)

敦贺

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.5° 45.5° 8.0° 46.4° 11.6° 52.9° 17.6° 63.7° 22.0° 71.6° 25.3° 77.5° 29.4° 84.9° 31.5° 88.7° 27.3° 81.1° 21.7° 71.1° 16.2° 61.2° 10.7° 51.3°
最低气温 1.6° 34.9° 1.5° 34.7° 3.9° 39° 8.9° 48° 13.7° 56.7° 18.3° 64.9° 22.7° 72.9° 24.2° 75.6° 20.0° 68° 13.7° 56.7° 8.5° 47.3° 4.1° 39.4°
降水量 270mm 167mm 150mm 119mm 142mm 166mm 196mm 126mm 188mm 135mm 185mm 282mm

临近城市