JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

敦贺  (福井)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
35° 95° 35° 95°
25° 77° 25° 77°
雨转阴 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
15 八月 (星期六) 多云间晴 34° 93° 26° 78° 30%
16 八月 (星期天) 多云间晴 33° 91° 25° 77° 30%
17 八月 (星期一) 晴间多云 34° 93° 25° 77° 20%
18 八月 (星期二) 晴间多云 34° 93° 23° 73° 20%
19 八月 (星期三) 晴间多云 35° 95° 24° 75° 20%
20 八月 (星期四) 晴间多云 33° 91° 23° 73° 30%
21 八月 (星期五) 晴间多云 32° 89° 21° 69° 30%

月平均气象数据 (敦贺 - ****)

敦贺

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.5° 45.5° 8.0° 46.4° 11.6° 52.9° 17.6° 63.7° 22.0° 71.6° 25.3° 77.5° 29.4° 84.9° 31.5° 88.7° 27.3° 81.1° 21.7° 71.1° 16.2° 61.2° 10.7° 51.3°
最低气温 1.6° 34.9° 1.5° 34.7° 3.9° 39° 8.9° 48° 13.7° 56.7° 18.3° 64.9° 22.7° 72.9° 24.2° 75.6° 20.0° 68° 13.7° 56.7° 8.5° 47.3° 4.1° 39.4°
降水量 270mm 167mm 150mm 119mm 142mm 166mm 196mm 126mm 188mm 135mm 185mm 282mm

临近城市