JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

金泽  (石川)

04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
13° 55° 13° 55°
41° 41°
--% 阴,有零星阵雨 50%
    最高气温 最低气温 降水概率
06 十二月 (星期天) 多云 15° 59° 44° 40%
07 十二月 (星期一) 多云 15° 59° 44° 40%
08 十二月 (星期二) 阴,有零星阵雨 13° 55° 46° 50%
09 十二月 (星期三) 多云 14° 57° 44° 40%
10 十二月 (星期四) 多云 15° 59° 46° 40%
11 十二月 (星期五) 晴转阴 11° 51° 42° 30%
12 十二月 (星期六) 晴,有零星阵雨 48° 41° 40%

月平均气象数据 (金泽 - ****)

金泽

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 6.8° 44.2° 7.3° 45.1° 11.0° 51.8° 16.9° 62.4° 21.6° 70.9° 25.0° 77° 28.8° 83.8° 30.9° 87.6° 26.6° 79.9° 21.3° 70.3° 15.5° 59.9° 10.2° 50.4°
最低气温 0.9° 33.6° 0.7° 33.3° 3.0° 37.4° 8.2° 46.8° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.3° 72.1° 23.7° 74.7° 19.5° 67.1° 13.3° 55.9° 7.7° 45.9° 3.4° 38.1°
降水量 270mm 172mm 159mm 137mm 155mm 185mm 232mm 139mm 226mm 177mm 265mm 282mm

临近城市

今日 (日本时间)

04 十二月

温度单位设置:

旅游景点: