JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

高冈  (富山)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
33° 91° 33° 91°
23° 73° 23° 73°
--% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
06 八月 (星期四) 多云间晴 33° 91° 23° 73° 30%
07 八月 (星期五) 阴,有零星阵雨 31° 87° 24° 75° 50%
08 八月 (星期六) 阴,有零星阵雨 30° 86° 23° 73° 50%
09 八月 (星期天) 多云 32° 89° 23° 73° 40%
10 八月 (星期一) 晴间多云 34° 93° 24° 75° 20%
11 八月 (星期二) 晴间多云 32° 89° 27° 80° 30%
12 八月 (星期三) 晴间多云 31° 87° 26° 78° 30%

月平均气象数据 (高冈 - ****)

高冈

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 5.8° 42.4° 6.5° 43.7° 10.6° 51.1° 16.6° 61.9° 21.1° 70° 24.3° 75.7° 28.4° 83.1° 30.7° 87.3° 26.3° 79.3° 20.9° 69.6° 15.1° 59.2° 9.4° 48.9°
最低气温 0.0° 32° -0.1° 31.8° 2.3° 36.1° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.5° 63.5° 21.8° 71.2° 23.3° 73.9° 19.2° 66.6° 12.8° 55° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降水量 266mm 164mm 139mm 113mm 126mm 168mm 233mm 156mm 211mm 153mm 231mm 266mm

临近城市