JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山  (富山)

26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
46° 46°
37° 37°
多云间晴 --% 阴转零星阵雨 50%
    最高气温 最低气温 降水概率
28 一月 (星期二) 阴,有小阵雨 10° 50° 35° 70%
29 一月 (星期三) 阴,有零星阵雨 12° 53° 41° 50%
30 一月 (星期四) 阴,有零星阵雨 12° 53° 42° 50%
31 一月 (星期五) 阴,有零星阵雨 10° 50° 41° 50%
01 二月 (星期六) 阴,有零星阵雨 48° 39° 50%
02 二月 (星期天) 晴,有零星阵雨 48° 41° 40%
03 二月 (星期一) 晴,有零星阵雨 14° 57° 41° 40%

月平均气象数据 (富山 - ****)

富山

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 6.0° 42.8° 6.8° 44.2° 10.9° 51.6° 17.3° 63.1° 21.9° 71.4° 25.1° 77.2° 29.0° 84.2° 30.9° 87.6° 26.5° 79.7° 21.1° 70° 15.3° 59.5° 9.6° 49.3°
最低气温 -0.1° 31.8° -0.3° 31.5° 2.2° 36° 7.2° 45° 12.6° 54.7° 17.4° 63.3° 21.5° 70.7° 22.9° 73.2° 18.8° 65.8° 12.4° 54.3° 6.8° 44.2° 2.4° 36.3°
降水量 260mm 172mm 159mm 122mm 134mm 183mm 240mm 168mm 220mm 161mm 234mm 247mm

临近城市