JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

相川  (新潟)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
30° 86° 30° 86°
24° 75° 24° 75°
--% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
06 八月 (星期四) 多云间晴 30° 86° 23° 73° 30%
07 八月 (星期五) 阴,有零星阵雨 29° 84° 24° 75° 50%
08 八月 (星期六) 阴,有零星阵雨 28° 82° 23° 73° 50%
09 八月 (星期天) 多云 29° 84° 23° 73° 40%
10 八月 (星期一) 晴间多云 31° 87° 24° 75° 20%
11 八月 (星期二) 晴间多云 30° 86° 24° 75° 30%
12 八月 (星期三) 晴间多云 30° 86° 24° 75° 30%

月平均气象数据 (相川 - ****)

相川

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 6.4° 43.5° 6.3° 43.3° 9.2° 48.6° 14.7° 58.5° 19.5° 67.1° 22.9° 73.2° 26.7° 80.1° 29.4° 84.9° 25.5° 77.9° 20.2° 68.4° 14.7° 58.5° 9.7° 49.5°
最低气温 1.2° 34.2° 0.9° 33.6° 2.8° 37° 7.4° 45.3° 11.5° 52.7° 16.2° 61.2° 20.8° 69.4° 22.8° 73° 18.9° 66° 13.5° 56.3° 46.4° 3.9° 39°
降水量 127mm 92mm 92mm 88mm 107mm 129mm 172mm 125mm 142mm 125mm 157mm 150mm

临近城市