JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

长冈  (新潟)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
33° 91° 33° 91°
23° 73° 23° 73°
--% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
06 八月 (星期四) 多云间晴 32° 89° 23° 73° 30%
07 八月 (星期五) 阴,有零星阵雨 29° 84° 24° 75° 50%
08 八月 (星期六) 阴,有零星阵雨 28° 82° 23° 73° 50%
09 八月 (星期天) 多云 29° 84° 23° 73° 40%
10 八月 (星期一) 晴间多云 31° 87° 24° 75° 20%
11 八月 (星期二) 晴间多云 34° 93° 25° 77° 30%
12 八月 (星期三) 晴间多云 34° 93° 25° 77° 30%

月平均气象数据 (长冈 - ****)

长冈

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 4.3° 39.7° 4.7° 40.5° 8.7° 47.7° 16.4° 61.5° 21.6° 70.9° 25.3° 77.5° 28.6° 83.5° 30.8° 87.4° 26.2° 79.2° 20.1° 68.2° 13.7° 56.7° 7.7° 45.9°
最低气温 -1.2° 29.8° -1.4° 29.5° 0.7° 33.3° 5.8° 42.4° 11.6° 52.9° 16.6° 61.9° 20.7° 69.3° 22.1° 71.8° 17.9° 64.2° 11.4° 52.5° 5.6° 42.1° 1.3° 34.3°
降水量 300mm 169mm 144mm 97mm 109mm 132mm 226mm 148mm 174mm 195mm 292mm 340mm

临近城市