JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟  (新潟)

27 二月 (星期六) 28 二月 (星期天)
11° 51° 11° 51°
-2° 29° -2° 29°
阴转晴 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
01 三月 (星期一) 多云间晴 14° 57° -1° 31° 30%
02 三月 (星期二) 阴,有零星阵雨 12° 53° 37° 60%
03 三月 (星期三) 阴,有零星阵雪或阵雨 41° 32° 50%
04 三月 (星期四) 晴间多云 11° 51° -2° 29° 30%
05 三月 (星期五) 多云 12° 53° 33° 40%
06 三月 (星期六) 晴,有零星阵雨 44° 32° 40%
07 三月 (星期天) 晴间多云 41° -3° 27° 30%

月平均气象数据 (新潟 - ****)

新潟

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 5.5° 41.9° 6.0° 42.8° 9.7° 49.5° 16.0° 60.8° 21.0° 69.8° 24.5° 76.1° 28.2° 82.8° 30.6° 87.1° 26.2° 79.2° 20.3° 68.5° 14.2° 57.6° 8.7° 47.7°
最低气温 0.2° 32.4° 0.1° 32.2° 2.3° 36.1° 7.3° 45.1° 12.7° 54.9° 17.6° 63.7° 21.7° 71.1° 23.4° 74.1° 19.2° 66.6° 12.8° 55° 7.0° 44.6° 2.7° 36.9°
降水量 186mm 122mm 113mm 92mm 104mm 128mm 192mm 141mm 155mm 160mm 211mm 217mm

临近城市