JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

丰桥  (爱知)

27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
48° 13° 55°
43° 44°
阴转雨 --% 阴,有小阵雨 80%
    最高气温 最低气温 降水概率
29 一月 (星期三) 阴,有零星阵雨 13° 55° 46° 50%
30 一月 (星期四) 多云间晴 13° 55° 42° 30%
31 一月 (星期五) 多云间晴 12° 53° 39° 30%
01 二月 (星期六) 多云间晴 11° 51° 37° 30%
02 二月 (星期天) 多云 12° 53° 37° 30%
03 二月 (星期一) 晴间多云 15° 59° 44° 30%
04 二月 (星期二) 晴间多云 13° 55° 41° 30%

月平均气象数据 (丰桥 - ****)

丰桥

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.3° 48.7° 10.2° 50.4° 13.6° 56.5° 18.7° 65.7° 22.5° 72.5° 25.6° 78.1° 29.3° 84.7° 30.8° 87.4° 27.8° 82° 22.6° 72.7° 17.3° 63.1° 12.0° 53.6°
最低气温 1.7° 35.1° 2.0° 35.6° 4.8° 40.6° 9.6° 49.3° 14.4° 57.9° 18.9° 66° 22.9° 73.2° 23.8° 74.8° 20.7° 69.3° 14.5° 58.1° 8.7° 47.7° 3.7° 38.7°
降水量 56mm 70mm 134mm 160mm 184mm 215mm 175mm 160mm 227mm 163mm 100mm 49mm

临近城市