JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

甲府  (山梨)

26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
10° 50° 10° 50°
33° 33°
阴,有零星阵雨或阵雪 --% 阴转雪或雨 60%
    最高气温 最低气温 降水概率
28 一月 (星期二) 阴,有零星阵雪 46° 32° 70%
29 一月 (星期三) 阴,有零星阵雨 48° 37° 50%
30 一月 (星期四) 多云 12° 53° 39° 40%
31 一月 (星期五) 多云 12° 53° 35° 40%
01 二月 (星期六) 多云 12° 53° 32° 40%
02 二月 (星期天) 晴间多云 10° 50° -1° 31° 30%
03 二月 (星期一) 晴,有零星阵雨 11° 51° -2° 29° 40%

月平均气象数据 (甲府 - ****)

甲府

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 8.8° 47.8° 10.3° 50.5° 14.2° 57.6° 20.4° 68.7° 24.6° 76.3° 27.3° 81.1° 30.9° 87.6° 32.5° 90.5° 28.0° 82.4° 21.9° 71.4° 16.4° 61.5° 11.2° 52.2°
最低气温 -2.4° 27.7° -1.0° 30.2° 2.7° 36.9° 8.3° 46.9° 13.3° 55.9° 17.9° 64.2° 21.8° 71.2° 22.8° 73° 19.1° 66.4° 12.3° 54.1° 5.5° 41.9° -0.2° 31.6°
降水量 40mm 46mm 88mm 78mm 86mm 123mm 133mm 150mm 180mm 125mm 55mm 32mm

临近城市