JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

水上  (群马)

27 十月 (星期二) 28 十月 (星期三)
16° 60° 16° 60°
41° 41°
多云间晴 --% 多云间晴 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
29 十月 (星期四) 多云间晴 15° 59° 44° 30%
30 十月 (星期五) 多云间晴 14° 57° 41° 30%
31 十月 (星期六) 晴间多云 14° 57° 39° 20%
01 十一月 (星期天) 多云间晴 15° 59° 37° 30%
02 十一月 (星期一) 多云 16° 60° 44° 40%
03 十一月 (星期二) 阴,有小阵雨 48° 37° 50%
04 十一月 (星期三) 晴,有零星阵雨 10° 50° 37° 40%

月平均气象数据 (水上 - ****)

水上

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 2.6° 36.7° 3.2° 37.8° 6.9° 44.4° 14.5° 58.1° 20.0° 68° 23.3° 73.9° 26.9° 80.4° 28.4° 83.1° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 12.0° 53.6° 6.1° 43°
最低气温 -4.6° 23.7° -4.6° 23.7° -1.7° 28.9° 3.1° 37.6° 8.3° 46.9° 13.4° 56.1° 17.7° 63.9° 18.9° 66° 15.1° 59.2° 8.5° 47.3° 2.6° 36.7° -1.8° 28.8°
降水量 157mm 142mm 117mm 104mm 118mm 151mm 200mm 206mm 203mm 124mm 93mm 129mm

临近城市