JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

小名浜  (福岛)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
22° 71° 22° 71°
15° 59° 15° 59°
--% 多云间晴 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
03 十月 (星期六) 晴间多云 26° 78° 15° 59° 30%
04 十月 (星期天) 多云 26° 78° 16° 60° 40%
05 十月 (星期一) 多云 25° 77° 17° 62° 40%
06 十月 (星期二) 晴间多云 22° 71° 16° 60° 30%
07 十月 (星期三) 晴间多云 22° 71° 14° 57° 30%
08 十月 (星期四) 晴间多云 17° 62° 10° 50° 30%
09 十月 (星期五) 晴间多云 19° 66° 48° 30%

月平均气象数据 (小名浜 - ****)

小名浜

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 8.4° 47.1° 8.5° 47.3° 10.9° 51.6° 15.5° 59.9° 18.9° 66° 21.8° 71.2° 25.2° 77.4° 27.5° 81.5° 25.0° 77° 20.5° 68.9° 15.7° 60.3° 11.1° 52°
最低气温 -0.5° 31.1° -0.2° 31.6° 2.3° 36.1° 7.1° 44.8° 11.7° 53.1° 15.7° 60.3° 19.6° 67.3° 21.7° 71.1° 18.6° 65.5° 12.5° 54.5° 6.6° 43.9° 1.9° 35.4°
降水量 53mm 58mm 108mm 125mm 142mm 149mm 150mm 136mm 188mm 174mm 82mm 44mm

临近城市