JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

八户  (青森)

09 七月 (星期四) 10 七月 (星期五)
27° 81° 27° 80°
18° 64° 17° 62°
晴间多云 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
11 七月 (星期六) 阴,有零星阵雨 24° 75° 18° 64° 50%
12 七月 (星期天) 阴,有零星阵雨 20° 68° 16° 60° 50%
13 七月 (星期一) 阴,有零星阵雨 21° 69° 16° 60° 50%
14 七月 (星期二) 多云 20° 68° 16° 60° 40%
15 七月 (星期三) 多云 20° 68° 16° 60° 40%
16 七月 (星期四) 晴间多云 24° 75° 13° 55° 30%
17 七月 (星期五) 晴间多云 24° 75° 15° 59° 30%

月平均气象数据 (八户 - ****)

八户

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 2.6° 36.7° 3.2° 37.8° 7.0° 44.6° 13.7° 56.7° 18.3° 64.9° 20.6° 69.1° 24.3° 75.7° 26.5° 79.7° 23.1° 73.6° 17.9° 64.2° 11.6° 52.9° 5.5° 41.9°
最低气温 -4.2° 24.4° -4.0° 24.8° -1.3° 29.7° 3.8° 38.8° 8.7° 47.7° 12.8° 55° 17.1° 62.8° 19.3° 66.7° 15.2° 59.4° 8.5° 47.3° 2.6° 36.7° -1.6° 29.1°
降水量 43mm 40mm 52mm 64mm 89mm 106mm 136mm 129mm 168mm 87mm 62mm 49mm

临近城市