JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

陆奥  (青森)

16 十一月 (星期六) 17 十一月 (星期天)
45° 46°
34° 33°
多云 --% 多云间晴 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
18 十一月 (星期一) 阴转零星阵雨 15° 59° -1° 31° 60%
19 十一月 (星期二) 阴,有零星阵雪或阵雨 10° 50° 33° 50%
20 十一月 (星期三) 多云间晴 42° 33° 30%
21 十一月 (星期四) 多云间晴 46° 33° 20%
22 十一月 (星期五) 多云间晴 11° 51° 37° 20%
23 十一月 (星期六) 阴,有零星阵雨 12° 53° 32° 50%
24 十一月 (星期天) 阴,有零星阵雪 37° -2° 29° 50%

月平均气象数据 (陆奥 - ****)

陆奥

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 1.6° 34.9° 2.0° 35.6° 5.6° 42.1° 12.5° 54.5° 17.4° 63.3° 20.3° 68.5° 23.5° 74.3° 25.7° 78.3° 22.7° 72.9° 17.3° 63.1° 10.6° 51.1° 4.5° 40.1°
最低气温 -5.2° 22.6° -5.3° 22.5° -2.5° 27.5° 2.6° 36.7° 7.5° 45.5° 11.8° 53.2° 16.3° 61.3° 18.4° 65.1° 13.8° 56.8° 7.0° 44.6° 1.9° 35.4° -2.3° 27.9°
降水量 103mm 83mm 82mm 81mm 99mm 99mm 152mm 143mm 170mm 110mm 117mm 104mm

临近城市

今日 (日本时间)

15 十一月

温度单位设置:

旅游景点: