JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

旭川  (北海道)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
22° 71° 22° 71°
11° 51° 11° 51°
多云间晴 --% 多云间晴 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 九月 (星期三) 多云间晴 21° 69° 11° 51° 20%
24 九月 (星期四) 晴间多云 21° 69° 11° 51° 10%
25 九月 (星期五) 多云 19° 66° 10° 50° 40%
26 九月 (星期六) 阴,有零星阵雨 18° 64° 10° 50° 50%
27 九月 (星期天) 多云 18° 64° 10° 50° 30%
28 九月 (星期一) 晴间多云 22° 71° 10° 50° 30%
29 九月 (星期二) 晴间多云 24° 75° 48° 30%

月平均气象数据 (旭川 - ****)

旭川

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -3.5° 25.7° -2.1° 28.2° 2.6° 36.7° 11.7° 53.1° 17.7° 63.9° 22.9° 73.2° 25.8° 78.4° 26.3° 79.3° 21.6° 70.9° 14.8° 58.6° 5.8° 42.4° -0.8° 30.6°
最低气温 -12.3° 9.9° -12.7° 9.1° -6.3° 20.7° 0.0° 32° 5.4° 41.7° 11.6° 52.9° 15.9° 60.6° 16.8° 62.2° 11.2° 52.2° 3.9° 39° -2.0° 28.4° -7.9° 17.8°
降水量 70mm 51mm 54mm 48mm 65mm 64mm 109mm 134mm 131mm 104mm 117mm 97mm

临近城市