JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


42° / -3° 27°
--%

名古屋


10° 50° / 35°
--%

金澤


11° 51° / 37°
--%

長野


48° / -2° 29°
--%

靜岡


17° 62° / 39°
--%

富山


46° / 33°
--%

甲府


15° 59° / 32°
--%

福井


46° / 33°
--%

岐阜


48° / 33°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 48° -2° 29° --% 48° -2° 29° 60%
松本 (長野) 10° 50° 32° --% 10° 50° 32° 60%
飯田 (長野) 46° -1° 31° --% 46° -1° 31° 60%
甲府 (山梨) 15° 59° 32° --% 15° 59° 32° 30%
河口湖 (山梨) 14° 57° -4° 25° --% 14° 57° -4° 25° 30%
靜岡 (靜岡) 17° 62° 39° --% 17° 62° 39° 40%
網代 (靜岡) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 40%
三島 (靜岡) 17° 62° 35° --% 17° 62° 35° 40%
濱松 (靜岡) 15° 59° 37° --% 15° 59° 37° 40%
名古屋 (愛知) 10° 50° 35° --% 10° 50° 35° 50%
豐橋 (愛知) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 50%
岐阜 (岐阜) 48° 33° --% 48° 33° 80%
高山 (岐阜) 41° -3° 27° --% 41° -3° 27° 80%
新潟 (新潟) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 70%
長岡 (新潟) 41° -5° 23° --% 41° -5° 23° 70%
高田 (新潟) 46° -2° 29° --% 46° -2° 29° 70%
相川 (新潟) 48° 41° --% 48° 41° 70%
富山 (富山) 46° 33° --% 46° 33° 80%
伏木 (富山) 46° 33° --% 46° 33° 80%
金澤 (石川) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 80%
輪島 (石川) 10° 50° 41° --% 10° 50° 41° 80%
福井 (福井) 46° 33° --% 46° 33° 80%
敦賀 (福井) 10° 50° 39° --% 10° 50° 39° 80%