JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


12° 54° / 41°
--%

名古屋


19° 66° / 46°
--%

金澤


14° 57° / 43°
--%

長野


13° 55° / 36°
--%

靜岡


21° 70° / 46°
--%

富山


16° 61° / 41°
--%

甲府


19° 66° / 43°
--%

福井


16° 61° / 39°
--%

岐阜


19° 66° / 45°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  09 四月 (星期四) 10 四月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 13° 55° 36° --% 10° 50° 35° 40%
松本 (長野) 11° 51° 33° --% 11° 51° 33° 20%
飯田 (長野) 17° 63° 37° --% 16° 60° 33° 20%
甲府 (山梨) 19° 66° 43° --% 17° 62° 41° 30%
河口湖 (山梨) 14° 57° 34° --% 13° 55° 32° 30%
靜岡 (靜岡) 21° 70° 46° --% 17° 62° 44° 20%
網代 (靜岡) 18° 64° 10° 50° --% 16° 60° 46° 20%
三島 (靜岡) 20° 68° 45° --% 18° 64° 42° 20%
濱松 (靜岡) 19° 66° 46° --% 19° 66° 48° 20%
名古屋 (愛知) 19° 66° 46° --% 18° 64° 44° 10%
豐橋 (愛知) 17° 63° 46° --% 16° 60° 46° 10%
岐阜 (岐阜) 19° 66° 45° --% 17° 62° 44° 20%
高山 (岐阜) 12° 53° 32° --% 12° 53° 32° 20%
新潟 (新潟) 12° 54° 41° --% 11° 51° 39° 80%
長岡 (新潟) 12° 54° 39° --% 10° 50° 37° 80%
高田 (新潟) 14° 57° 41° --% 11° 51° 39° 80%
相川 (新潟) 11° 52° 43° --% 10° 50° 41° 80%
富山 (富山) 16° 61° 41° --% 12° 53° 39° 60%
伏木 (富山) 16° 61° 39° --% 12° 53° 41° 60%
金澤 (石川) 14° 57° 43° --% 12° 53° 41° 40%
輪島 (石川) 14° 57° 37° --% 12° 53° 39° 40%
福井 (福井) 16° 61° 39° --% 12° 53° 39° 40%
敦賀 (福井) 15° 59° 43° --% 13° 55° 44° 40%