JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


44° / 35°
--%

名古屋


48° / 41°
--%

金澤


48° / 37°
--%

長野


41° / -1° 30°
--%

靜岡


10° 50° / 45°
--%

富山


48° / 37°
--%

甲府


41° / 36°
--%

福井


10° 50° / 39°
--%

岐阜


48° / 41°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 41° -1° 30° --% 42° 32° 80%
松本 (長野) 39° -1° 30° --% 41° -3° 27° 80%
飯田 (長野) 43° 34° --% 46° 35° 80%
甲府 (山梨) 41° 36° --% 48° 32° 80%
河口湖 (山梨) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 80%
靜岡 (靜岡) 10° 50° 45° --% 13° 55° 42° 80%
網代 (靜岡) 46° 43° --% 11° 51° 39° 80%
三島 (靜岡) 48° 41° --% 12° 53° 41° 80%
濱松 (靜岡) 10° 50° 45° --% 14° 57° 44° 80%
名古屋 (愛知) 48° 41° --% 12° 53° 42° 80%
豐橋 (愛知) 48° 43° --% 13° 55° 44° 80%
岐阜 (岐阜) 48° 41° --% 12° 53° 41° 80%
高山 (岐阜) 43° -1° 30° --% 48° 33° 80%
新潟 (新潟) 44° 35° --% 44° 35° 60%
長岡 (新潟) 46° 35° --% 46° 35° 60%
高田 (新潟) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 60%
相川 (新潟) 48° 39° --% 48° 39° 60%
富山 (富山) 48° 37° --% 10° 50° 37° 70%
伏木 (富山) 48° 39° --% 46° 41° 70%
金澤 (石川) 48° 37° --% 10° 50° 39° 70%
輪島 (石川) 48° 39° --% 48° 39° 70%
福井 (福井) 10° 50° 39° --% 11° 51° 37° 70%
敦賀 (福井) 10° 50° 41° --% 13° 55° 42° 70%