JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


35° 95° / 25° 77°
--%

名古屋


35° 95° / 27° 81°
--%

金澤


33° 91° / 25° 77°
--%

長野


35° 95° / 23° 73°
--%

靜岡


32° 90° / 27° 81°
--%

富山


35° 95° / 24° 75°
--%

甲府


35° 95° / 25° 77°
--%

福井


34° 93° / 24° 75°
--%

岐阜


36° 97° / 26° 79°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  18 八月 (星期日) 19 八月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 35° 95° 23° 73° --% 32° 89° 24° 75° 60%
松本 (長野) 34° 93° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 60%
飯田 (長野) 34° 93° 23° 73° --% 31° 87° 22° 71° 60%
甲府 (山梨) 35° 95° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 60%
河口湖 (山梨) 29° 84° 21° 70° --% 27° 80° 20° 68° 60%
靜岡 (靜岡) 32° 90° 27° 81° --% 32° 89° 27° 80° 60%
網代 (靜岡) 31° 88° 27° 81° --% 30° 86° 26° 78° 60%
三島 (靜岡) 34° 93° 26° 79° --% 32° 89° 25° 77° 60%
濱松 (靜岡) 33° 91° 27° 81° --% 30° 86° 26° 78° 60%
名古屋 (愛知) 35° 95° 27° 81° --% 33° 91° 27° 80° 60%
豐橋 (愛知) 32° 90° 26° 79° --% 30° 86° 26° 78° 60%
岐阜 (岐阜) 36° 97° 26° 79° --% 33° 91° 27° 80° 60%
高山 (岐阜) 34° 93° 21° 70° --% 34° 93° 23° 73° 60%
新潟 (新潟) 35° 95° 25° 77° --% 32° 89° 26° 78° 70%
長岡 (新潟) 35° 95° 24° 75° --% 30° 86° 26° 78° 70%
高田 (新潟) 35° 95° 25° 77° --% 32° 89° 25° 77° 70%
相川 (新潟) 32° 90° 26° 79° --% 31° 87° 25° 77° 70%
富山 (富山) 35° 95° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 60%
伏木 (富山) 33° 91° 24° 75° --% 32° 89° 26° 78° 60%
金澤 (石川) 33° 91° 25° 77° --% 30° 86° 26° 78° 50%
輪島 (石川) 33° 91° 23° 73° --% 30° 86° 24° 75° 50%
福井 (福井) 34° 93° 24° 75° --% 31° 87° 26° 78° 50%
敦賀 (福井) 34° 93° 25° 77° --% 32° 89° 26° 78° 50%