JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


12° 53° / 46°
--%

名古屋


17° 62° / 44°
--%

金澤


15° 59° / 10° 50°
--%

長野


13° 55° / 39°
--%

靜岡


20° 68° / 46°
--%

富山


15° 59° / 46°
--%

甲府


18° 64° / 41°
--%

福井


16° 60° / 46°
--%

岐阜


17° 62° / 42°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  15 十一月 (星期五) 16 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 20%
松本 (長野) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 10%
飯田 (長野) 16° 60° 35° --% 16° 60° 35° 10%
甲府 (山梨) 18° 64° 41° --% 18° 64° 41° 10%
河口湖 (山梨) 16° 60° 33° --% 16° 60° 33° 10%
靜岡 (靜岡) 20° 68° 46° --% 20° 68° 46° 10%
網代 (靜岡) 19° 66° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 10%
三島 (靜岡) 21° 69° 42° --% 21° 69° 42° 10%
濱松 (靜岡) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 10%
名古屋 (愛知) 17° 62° 44° --% 17° 62° 44° 10%
豐橋 (愛知) 18° 64° 44° --% 18° 64° 44° 10%
岐阜 (岐阜) 17° 62° 42° --% 17° 62° 42° 20%
高山 (岐阜) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 30%
新潟 (新潟) 12° 53° 46° --% 12° 53° 46° 70%
長岡 (新潟) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 70%
高田 (新潟) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 70%
相川 (新潟) 14° 57° 48° --% 14° 57° 48° 70%
富山 (富山) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 50%
伏木 (富山) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 50%
金澤 (石川) 15° 59° 10° 50° --% 15° 59° 10° 50° 50%
輪島 (石川) 16° 60° 48° --% 16° 60° 48° 50%
福井 (福井) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 40%
敦賀 (福井) 17° 62° 46° --% 17° 62° 46° 40%

今天 (日本時間)

14 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: