JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


13° 55° / 42°
--%

青森


48° / 37°
--%

盛岡


46° / 35°
--%

秋田


10° 50° / 41°
--%

山形


12° 53° / 39°
--%

福島


15° 59° / 41°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  15 十一月 (星期五) 16 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 48° 37° --% 48° 37° 50%
陸奧 (青森) 48° -1° 31° --% 48° -1° 31° 40%
八戶 (青森) 10° 50° 35° --% 10° 50° 35° 40%
秋田 (秋田) 10° 50° 41° --% 10° 50° 41° 60%
橫手 (秋田) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 60%
盛岡 (岩手) 46° 35° --% 46° 35° 40%
宮古 (岩手) 12° 53° 37° --% 12° 53° 37° 20%
大船渡 (岩手) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 20%
仙台 (宮城) 13° 55° 42° --% 13° 55° 42° 20%
白石 (宮城) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 40%
山形 (山形) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 60%
米澤 (山形) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 60%
酒田 (山形) 12° 53° 44° --% 12° 53° 44° 60%
新庄 (山形) 10° 50° 39° --% 10° 50° 39° 60%
福島 (福島) 15° 59° 41° --% 15° 59° 41° 20%
小名濱 (福島) 16° 60° 42° --% 16° 60° 42° 20%
會津若松 (福島) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 50%

今天 (日本時間)

14 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: