JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

東北地區

tohoku

仙台


34° 93° / 24° 75°
--%

青森


32° 90° / 22° 72°
--%

盛岡


34° 93° / 22° 72°
--%

秋田


33° 91° / 24° 75°
--%

山形


35° 95° / 25° 77°
--%

福島


35° 95° / 24° 75°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  18 八月 (星期日) 19 八月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 32° 90° 22° 72° --% 31° 87° 22° 71° 30%
陸奧 (青森) 30° 86° 20° 68° --% 28° 82° 19° 66° 30%
八戶 (青森) 30° 86° 22° 72° --% 29° 84° 22° 71° 30%
秋田 (秋田) 33° 91° 24° 75° --% 34° 93° 24° 75° 30%
橫手 (秋田) 35° 95° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 30%
盛岡 (岩手) 34° 93° 22° 72° --% 30° 86° 22° 71° 30%
宮古 (岩手) 28° 82° 21° 70° --% 29° 84° 22° 71° 30%
大船渡 (岩手) 32° 90° 22° 72° --% 28° 82° 23° 73° 30%
仙台 (宮城) 34° 93° 24° 75° --% 29° 84° 23° 73° 40%
白石 (宮城) 33° 91° 23° 73° --% 29° 84° 22° 71° 40%
山形 (山形) 35° 95° 25° 77° --% 31° 87° 23° 73° 40%
米澤 (山形) 34° 93° 23° 73° --% 29° 84° 22° 71° 40%
酒田 (山形) 34° 93° 25° 77° --% 32° 89° 25° 77° 40%
新庄 (山形) 34° 93° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 40%
福島 (福島) 35° 95° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 40%
小名濱 (福島) 31° 88° 26° 79° --% 30° 86° 24° 75° 40%
會津若松 (福島) 34° 93° 24° 75° --% 32° 89° 23° 73° 40%