JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


33° 91° / 25° 77°
--%

青森


31° 87° / 23° 73°
--%

盛岡


31° 87° / 23° 73°
--%

秋田


30° 86° / 24° 75°
--%

山形


33° 91° / 24° 75°
--%

福島


34° 93° / 25° 77°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  12 八月 (星期三) 13 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 31° 87° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 30%
陸奧 (青森) 29° 84° 20° 68° --% 29° 84° 20° 68° 20%
八戶 (青森) 32° 89° 22° 71° --% 32° 89° 22° 71° 20%
秋田 (秋田) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 30%
橫手 (秋田) 30° 86° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 30%
盛岡 (岩手) 31° 87° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 20%
宮古 (岩手) 31° 87° 21° 69° --% 31° 87° 21° 69° 20%
大船渡 (岩手) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 20%
仙台 (宮城) 33° 91° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 20%
白石 (宮城) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 20%
山形 (山形) 33° 91° 24° 75° --% 33° 91° 24° 75° 40%
米澤 (山形) 31° 87° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 40%
酒田 (山形) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 40%
新庄 (山形) 30° 86° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 40%
福島 (福島) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 30%
小名濱 (福島) 30° 86° 25° 77° --% 30° 86° 25° 77° 30%
會津若松 (福島) 31° 87° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 40%