JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


43° / -1° 30°
--%

青森


39° / -3° 27°
--%

盛岡


39° / -8° 18°
--%

秋田


43° / -3° 27°
--%

山形


45° / -5° 23°
--%

福島


45° / -1° 30°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 39° -3° 27° --% 42° -2° 29° 30%
陸奧 (青森) 39° -4° 25° --% 37° -3° 27° 30%
八戶 (青森) 39° -4° 25° --% 37° -2° 29° 30%
秋田 (秋田) 43° -3° 27° --% 41° 33° 50%
橫手 (秋田) 39° -6° 21° --% 41° 33° 50%
盛岡 (岩手) 39° -8° 18° --% 37° -3° 27° 50%
宮古 (岩手) 43° -5° 23° --% 41° 33° 50%
大船渡 (岩手) 43° -3° 27° --% 42° 32° 50%
仙台 (宮城) 43° -1° 30° --% 41° 33° 70%
白石 (宮城) 41° -5° 23° --% 39° -1° 31° 70%
山形 (山形) 45° -5° 23° --% 39° 32° 70%
米澤 (山形) 43° -5° 23° --% 39° 32° 70%
酒田 (山形) 44° 37° --% 44° 37° 70%
新庄 (山形) 39° -4° 25° --% 39° 33° 70%
福島 (福島) 45° -1° 30° --% 39° 32° 70%
小名濱 (福島) 46° 37° --% 46° 37° 70%
會津若松 (福島) 45° -3° 27° --% 41° 32° 70%