JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 14° 57° 30%
米澤 (山形) 25° 77° 12° 53° --% 25° 77° 12° 53° 30%
酒田 (山形) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 14° 57° 30%
新庄 (山形) 24° 75° 13° 55° --% 24° 75° 13° 55° 30%