JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 35° 95° 27° 80° --% 35° 95° 27° 80° 10%
八幡 (福岡) 34° 93° 27° 80° --% 34° 93° 27° 80° 10%
飯塚 (福岡) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 10%
久留米 (福岡) 36° 96° 25° 77° --% 36° 96° 25° 77° 10%