JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 29° 84° 17° 62° --% 29° 84° 17° 62° 30%
八幡 (福岡) 28° 82° 16° 60° --% 28° 82° 16° 60° 30%
飯塚 (福岡) 29° 84° 14° 57° --% 29° 84° 14° 57° 30%
久留米 (福岡) 29° 84° 16° 60° --% 29° 84° 16° 60° 30%