JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  07 十二月 (星期六) 08 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 11° 52° 45° --% 13° 55° 44° 30%
八幡 (福岡) 11° 52° 41° --% 13° 55° 44° 30%
飯塚 (福岡) 10° 50° 41° --% 12° 53° 41° 30%
久留米 (福岡) 11° 52° 43° --% 13° 55° 41° 30%

今天 (日本時間)

07 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: