JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

香川

  07 三月 (星期日) 08 三月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
高松 (香川) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 40%