JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

香川

  13 十二月 (星期五) 14 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
高松 (香川) 13° 55° 39° --% 16° 60° 41° 20%

今天 (日本時間)

12 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: