JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  28 二月 (星期五) 29 二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 11° 52° 34° --% 12° 53° 35° 50%
高山 (岐阜) 45° -3° 27° --% 10° 50° -3° 27° 40%