JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  28 五月 (星期四) 29 五月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 29° 84° 14° 57° --% 29° 84° 14° 57° 10%
高山 (岐阜) 25° 77° 46° --% 25° 77° 46° 10%