JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  17 十二月 (星期二) 18 十二月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 14° 57° 46° --% 16° 60° 44° 50%
高山 (岐阜) 12° 54° 37° --% 12° 53° 33° 70%

今天 (日本時間)

16 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: