JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野

  10 十二月 (星期二) 11 十二月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 16° 60° 35° --% 16° 60° 35° 30%
松本 (長野) 16° 61° 34° --% 17° 62° 37° 30%
飯田 (長野) 16° 61° 37° --% 17° 62° 33° 30%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: