JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野

  19 一月 (星期日) 20 一月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 42° 33° --% 42° 33° 50%
松本 (長野) 48° 32° --% 48° 32° 20%
飯田 (長野) 48° 32° --% 48° 32° 20%