JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野

  27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 41° -1° 30° --% 42° 32° 80%
松本 (長野) 39° -1° 30° --% 41° -3° 27° 80%
飯田 (長野) 43° 34° --% 46° 35° 80%