JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  16 十二月 (星期一) 17 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福井 (福井) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 50%
敦賀 (福井) 15° 59° 11° 51° --% 15° 59° 11° 51° 50%

今天 (日本時間)

15 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: