JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  17 十二月 (星期二) 18 十二月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 17° 63° 43° --% 14° 57° 44° 80%
輪島 (石川) 16° 61° 41° --% 12° 53° 39° 80%

今天 (日本時間)

16 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: