JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  28 五月 (星期四) 29 五月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 25° 77° 14° 57° --% 22° 71° 14° 57° 20%
輪島 (石川) 21° 69° 13° 55° --% 21° 69° 13° 55° 20%