JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  28 二月 (星期五) 29 二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 46° 36° --% 13° 55° 37° 50%
輪島 (石川) 45° 34° --% 12° 53° 32° 50%