JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山

  28 五月 (星期四) 29 五月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
富山 (富山) 26° 79° 13° 55° --% 26° 78° 13° 55° 20%
伏木 (富山) 26° 79° 13° 55° --% 23° 73° 13° 55° 20%