JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  12 十二月 (星期四) 13 十二月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 12° 54° 46° --% 10° 50° 39° 30%
長岡 (新潟) 46° 43° --% 44° 37° 30%
高田 (新潟) 10° 50° 41° --% 10° 50° 35° 30%
相川 (新潟) 10° 50° 48° --% 11° 51° 41° 30%

今天 (日本時間)

11 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: