JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 44° 35° --% 44° 35° 60%
長岡 (新潟) 46° 35° --% 46° 35° 60%
高田 (新潟) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 60%
相川 (新潟) 48° 39° --% 48° 39° 60%