JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 20%
長岡 (新潟) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 20%
高田 (新潟) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 20%
相川 (新潟) 25° 77° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 20%