JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  19 一月 (星期日) 20 一月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 48° 37° --% 48° 37° 80%
長岡 (新潟) 44° 37° --% 44° 37° 80%
高田 (新潟) 42° 37° --% 42° 37° 80%
相川 (新潟) 46° 41° --% 46° 41° 80%