JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 34° 93° 27° 80° --% 34° 93° 27° 80° 30%
小田原 (神奈川) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 30%