JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  07 十二月 (星期六) 08 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 43° 41° --% 12° 53° 41° 10%
小田原 (神奈川) 46° 39° --% 14° 57° 39° 10%

今天 (日本時間)

07 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: