JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 30%
小田原 (神奈川) 24° 75° 15° 59° --% 24° 75° 15° 59° 30%