JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


22° 71° / 10° 50°
30%

名古屋


27° 80° / 13° 55°
30%

金澤


22° 71° / 11° 51°
30%

長野


23° 73° / 11° 51°
30%

靜岡


21° 69° / 13° 55°
30%

富山


23° 73° / 12° 53°
30%

甲府


25° 77° / 12° 53°
30%

福井


23° 73° / 12° 53°
30%

岐阜


27° 80° / 13° 55°
30%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  22 四月 (星期日) 23 四月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 23° 73° 11° 51° --% 23° 73° 11° 51° 30%
松本 (長野) 24° 75° 11° 51° --% 24° 75° 11° 51° 30%
飯田 (長野) 24° 75° 13° 55° --% 24° 75° 13° 55° 30%
甲府 (山梨) 22° 71° 14° 57° --% 22° 71° 14° 57° 30%
河口湖 (山梨) 18° 64° 11° 51° --% 18° 64° 11° 51° 30%
靜岡 (靜岡) 22° 71° 14° 57° --% 22° 71° 14° 57° 20%
網代 (靜岡) 18° 64° 15° 59° --% 18° 64° 15° 59° 20%
三島 (靜岡) 22° 71° 15° 59° --% 22° 71° 15° 59° 20%
濱松 (靜岡) 22° 71° 15° 59° --% 22° 71° 15° 59° 20%
名古屋 (愛知) 24° 75° 15° 59° --% 24° 75° 15° 59° 10%
豐橋 (愛知) 22° 71° 14° 57° --% 22° 71° 14° 57° 10%
岐阜 (岐阜) 24° 75° 15° 59° --% 24° 75° 15° 59° 10%
高山 (岐阜) 24° 75° 10° 50° --% 24° 75° 10° 50° 10%
新潟 (新潟) 22° 71° 11° 51° --% 22° 71° 11° 51° 30%
長岡 (新潟) 24° 75° 10° 50° --% 24° 75° 10° 50° 30%
高田 (新潟) 23° 73° 10° 50° --% 23° 73° 10° 50° 30%
相川 (新潟) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 30%
富山 (富山) 23° 73° 11° 51° --% 23° 73° 11° 51° 20%
伏木 (富山) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 20%
金澤 (石川) 23° 73° 12° 53° --% 23° 73° 12° 53° 20%
輪島 (石川) 20° 68° 48° --% 20° 68° 48° 20%
福井 (福井) 24° 75° 12° 53° --% 24° 75° 12° 53° 20%
敦賀 (福井) 24° 75° 12° 53° --% 24° 75° 12° 53° 20%