JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


14° 57° / 46°
20%

青森


10° 50° / 41°
50%

盛岡


10° 50° / 39°
30%

秋田


11° 51° / 44°
50%

山形


11° 51° / 42°
50%

福島


14° 57° / 46°
20%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 20%
陸奧 (青森) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 20%
八戶 (青森) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 20%
秋田 (秋田) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 20%
橫手 (秋田) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 20%
盛岡 (岩手) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 20%
宮古 (岩手) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 20%
大船渡 (岩手) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 20%
仙台 (宮城) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 20%
白石 (宮城) 16° 60° 41° --% 16° 60° 41° 20%
山形 (山形) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 30%
米澤 (山形) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 30%
酒田 (山形) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 30%
新庄 (山形) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 30%
福島 (福島) 16° 60° 44° --% 16° 60° 44° 20%
小名濱 (福島) 17° 62° 48° --% 17° 62° 48° 20%
會津若松 (福島) 16° 60° 44° --% 16° 60° 44° 30%