JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  26 十一月 (星期四) 27 十一月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 30%
米澤 (山形) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 30%
酒田 (山形) 11° 51° 42° --% 11° 51° 42° 30%
新庄 (山形) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 30%

今天 (日本時間)

26 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: