JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊本

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
熊本 (熊本) 23° 73° 10° 50° --% 23° 73° 10° 50° 10%
阿蘇乙姬 (熊本) 19° 66° 39° --% 19° 66° 39° 10%
牛深 (熊本) 23° 73° 13° 55° --% 23° 73° 13° 55° 10%
人吉 (熊本) 21° 69° 42° --% 21° 69° 42° 10%