JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  23 十月 (星期五) 24 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 20° 68° 13° 55° --% 20° 68° 13° 55° 10%
八幡 (福岡) 18° 64° 12° 53° --% 18° 64° 12° 53° 10%
飯塚 (福岡) 19° 66° 11° 51° --% 19° 66° 11° 51° 10%
久留米 (福岡) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 10%