JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

愛媛

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
松山 (愛媛) 21° 69° 10° 50° --% 21° 69° 10° 50° 10%
新居濱 (愛媛) 19° 66° 12° 53° --% 19° 66° 12° 53° 10%
宇和島 (愛媛) 22° 71° 46° --% 22° 71° 46° 10%