JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

三重

  23 十月 (星期五) 24 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
(三重) 20° 68° 13° 55° --% 20° 68° 13° 55° 20%
尾鷲 (三重) 22° 71° 13° 55° --% 22° 71° 13° 55° 20%