JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 20° 68° 44° --% 20° 68° 44° 10%
高山 (岐阜) 16° 60° 37° --% 16° 60° 37° 10%