JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 20%
松本 (長野) 14° 57° 35° --% 14° 57° 35° 20%
飯田 (長野) 17° 62° 39° --% 17° 62° 39° 20%