JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  23 十月 (星期五) 24 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福井 (福井) 17° 62° 11° 51° --% 17° 62° 11° 51° 40%
敦賀 (福井) 18° 64° 13° 55° --% 18° 64° 13° 55° 40%