JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 17° 62° 10° 50° --% 17° 62° 10° 50° 20%
長岡 (新潟) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 20%
高田 (新潟) 16° 60° 44° --% 16° 60° 44° 20%
相川 (新潟) 16° 60° 11° 51° --% 16° 60° 11° 51° 20%