JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

茨城

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
水戶 (茨城) 17° 62° 46° --% 17° 62° 46° 20%
土浦 (茨城) 17° 62° 46° --% 17° 62° 46° 20%