JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福島

  23 十月 (星期五) 24 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 18° 64° 11° 51° --% 18° 64° 11° 51° 30%
小名濱 (福島) 19° 66° 13° 55° --% 19° 66° 13° 55° 30%
會津若松 (福島) 16° 60° 48° --% 16° 60° 48° 50%