JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  23 十月 (星期五) 24 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 15° 59° 10° 50° --% 15° 59° 10° 50° 50%
米澤 (山形) 16° 60° 10° 50° --% 16° 60° 10° 50° 50%
酒田 (山形) 16° 60° 13° 55° --% 16° 60° 13° 55° 50%
新庄 (山形) 16° 60° 10° 50° --% 16° 60° 10° 50° 50%