JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 21° 69° 12° 53° --% 21° 69° 12° 53° 10%
八幡 (福岡) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 10%
飯塚 (福岡) 20° 68° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 10%
久留米 (福岡) 22° 71° 11° 51° --% 22° 71° 11° 51° 10%