JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 10%
彥根 (滋賀) 18° 64° 48° --% 18° 64° 48° 10%