JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

三重

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
(三重) 19° 66° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 10%
尾鷲 (三重) 21° 69° 46° --% 21° 69° 46° 10%