JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  23 十月 (星期五) 24 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 20° 68° 12° 53° --% 20° 68° 12° 53° 30%
高山 (岐阜) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 30%