JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 20%
陸奧 (青森) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 20%
八戶 (青森) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 20%