JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 19° 66° 46° --% 19° 66° 46° 20%
輪島 (石川) 18° 64° 46° --% 18° 64° 46° 20%