JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中國·四國地區

chugoku

廣島


12° 54° / 39°
--%

高知


14° 57° / 37°
--%

岡山


12° 54° / 36°
--%

山口


15° 59° / 37°
--%

松山


13° 55° / 39°
--%

松江


11° 52° / 36°
--%

高松


13° 55° / 39°
--%

鳥取


12° 54° / 37°
--%

德島


12° 54° / 41°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  13 十二月 (星期五) 14 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岡山 (岡山) 12° 54° 36° --% 16° 60° 39° 20%
津山 (岡山) 14° 57° 33° --% 14° 57° 33° 20%
廣島 (廣島) 12° 54° 39° --% 16° 60° 42° 20%
庄原 (廣島) 10° 50° -2° 28° --% 13° 55° 32° 20%
松江 (島根) 11° 52° 36° --% 15° 59° 42° 30%
濱田 (島根) 13° 55° 39° --% 15° 59° 44° 30%
西鄉 (島根) 12° 54° 37° --% 14° 57° 42° 30%
鳥取 (鳥取) 12° 54° 37° --% 13° 55° 41° 30%
米子 (鳥取) 12° 54° 36° --% 13° 55° 39° 30%
德島 (德島) 12° 54° 41° --% 16° 60° 42° 20%
日和佐 (德島) 14° 57° 43° --% 18° 64° 42° 20%
高松 (香川) 13° 55° 39° --% 16° 60° 41° 20%
松山 (愛媛) 13° 55° 39° --% 16° 60° 42° 20%
新居濱 (愛媛) 12° 54° 39° --% 16° 60° 42° 20%
宇和島 (愛媛) 14° 57° 37° --% 16° 60° 41° 20%
高知 (高知) 14° 57° 37° --% 18° 64° 41° 10%
室戶 (高知) 13° 55° 46° --% 15° 59° 11° 51° 10%
清水 (高知) 15° 59° 46° --% 16° 60° 11° 51° 10%
下關 (山口) 13° 55° 43° --% 16° 60° 48° 30%
山口 (山口) 15° 59° 37° --% 15° 59° 37° 30%
柳井 (山口) 12° 54° 36° --% 15° 59° 39° 30%
(山口) 13° 55° 34° --% 15° 59° 39° 30%

今天 (日本時間)

12 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: